Vijvers en fonteinen: volledige aanleg

Graafwerken en sleuvengraven

  • Leggen van leidingen in gazon van +/- 15 cm breed
  • Tot op een diepte van 1 meter
  • Geen onnodig opbreken van gazon


Putboringen en regenputten: waterwinning voor elke toepassing

Aanleg sportterreinen

Beregening, tennisterreinen, voetbal-en hockeyvelden, paardenpistes, daktuinen, ...

Nieuwe aanleg, renovatie en/of onderhoud

Talrijke referenties

home | werken | contact
Copyright © Aqua Engineering BVBA. All rights reserved.
Antwerpsesteenweg 120 B-2630 Aartselaar
Tel. 03/877.47.52